LABORATORIUM PROTETYCZNE

PRZYJMUJEMY PLIKI ZE SKANERÓW WEWNĄTRZUSTNYCH. DRUKUJEMY MODELE.

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE PROJEKTUJEMY W TECHNOLOGII CYFROWEJ. 

TRANSPORT PRAC REALIZUJEMY PRZY POMOCY FIRMY KURIERSKIEJ.